DESIGNED BY JOOMLATD

Contributie

infoContributie jeugdleden verenigingsbijdrage € 60,00
Contributie recreanten verenigingsbijdrage € 120,00 

 

Landurig geblesseerden
Langdurig geblesseerden kunnen contact opnemen met de penningmeester. 

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 30 juni van een kalenderjaar.

De contributie dient voor het hele kalenderjaar betaald te worden.
Opzegging dient schriftelijk het secretariaat te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Rekeningnummer NL 53 INGB 0005802091 t.n.v. V.V. Waalkanters te Varik.

TOP